Ordinær Generalforsamling i Them Badmintonklub den 31. marts 2016 kl. 19:00 i Them hallerne.  

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning  v/Henrik Skytte
3. Fremlæggelse af regnskab  v/Jonna Jakobsen
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

·         Henrik Skytte

·         Søs Juel Hansen  (ønsker ikke genvalg)

5. Valg af suppleanter:

På valg:

  • Bjarne Jakobsen
6. Valg af revisor

På valg:

  • Mogens Hansen
7. Indkomne forslag

Forslag skal være formanden Henrik Skytte, Kælkebakkevej 14, Gjessø i hænde senest d 24. marts(evt. pr. mail: henrik@thembk.dk)

8. Eventuelt