Generalforsamling 2024

Them Badminton klub afholder ordinær generalforsamling d.20/03/2024 kl. 19:00 i Them Hallerne.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag til punkter på dagsordenen og tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest d. 16/03/2024 på mail til Formanden

Med venlig hilsen Bestyrelsen