Generalforsamling 2017

den 29. marts kl. 19:00 i Them Hallerne

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning  v/Henrik Skytte
3. Fremlæggelse af regnskab  v/Jonna Jakobsen
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Bo Olesen

Jonna Jakobsen

Henrik Kristensen

5. Valg af suppleanter:

På valg:

  • Bjarne Jakobsen
  • Sebastian Villadsen (ønsker ikke genvalg)
6. Valg af revisor

På valg:

  • Erling Birkbak (ønsker genvalg)
7. Indkomne forslag

Forslag skal være formanden Henrik Skytte, Kælkebakkevej 14, Gjessø i hænde senest d 22. marts.(evt. pr. mail: henrik@thembk.dk)

8. Eventuelt