Julebadminton

Der er mulighed for at spille lidt ekstra badminton i Themhallen i juleferien.

Den 27/12 fra kl. 16.00 til 19.30
Den 29/12 fra kl. 16.00 til 19.30

Alle banerne er til fri afbenyttelse for dem der møder op, hvilket giver mulighed for at mixe med andre TBK spiller.

JULEBADMINTON FOR SENIOR & MOTIONISTER:
 
Tirsdag den 12-12-2017 KL. 18.50 med spisning kl. 21:00
Kom og være med til lidt sjov julebadminton samt hallens jule menu til ca. 110,- kr..
 
Der skal bestilles mad til fællesspisning ved tilmeldingen på sedlen der hænger i hallen på vores opslagstavle.
 
Der spilles på 9 baner.
Alle spiller mod alle måske.
Det er tilladt at komme i nissedragt og lave lidt sjov.
 
Sidste tilmelding lørdag d. 05-12-17 på opslagstavlen.
 
Mange Julehilsner fra Them BK

FEST i VAND:

Them Hallerne gør opmærksom på, at det årlige FEST i VAND arrangement afvikles i uge 39, hvor alle aktiviteter i:

SVØMMEHALLEN og MULTIHALLEN
aflyses fra torsdag, den 21. september kl. 08 – mandag, den 2. oktober kl. 06 (uge 38/39)

Dette har ingen indflydelse på badminton i “den store hal”, så her vil der være badminton så det plejer.

 

Sæsonstart 2017

Hej alle badmintonspiller, jeg håber i alle har haft en god sommerferie og nu er klar til en ny sæson badminton.
Sæsonstart er følgende.

Motionister: Opstart fredag den 1. september.

Turneringsspillere: Opstart tirsdag den 5. september.

Ungdomsspillere: Opstart i Them Hallen den 5. september.

Miniton:  0. - 2. klasse    kl. 15:00 - 16:00
Junior 1: 3. - 6. klasse    kl. 16:00 - 17:25 
Junior 2: fra 7. klasse     kl. 17:25 - 18:50

Ungdomsspiller: opstart i Gjessø Hallen den 6. september.

Miniton og Junior 1: 1. - 6. klasse   kl. 17:00 - 19:00

Tilmeldingen foregår til vores kassere Jonna Jakobsen:  jj@hostruphus.dk
Håber vi ses til sæsonstart.

Generalforsamling 2017

den 29. marts kl. 19:00 i Them Hallerne

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning  v/Henrik Skytte
3. Fremlæggelse af regnskab  v/Jonna Jakobsen
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Bo Olesen

Jonna Jakobsen

Henrik Kristensen

5. Valg af suppleanter:

På valg:

  • Bjarne Jakobsen
  • Sebastian Villadsen (ønsker ikke genvalg)
6. Valg af revisor

På valg:

  • Erling Birkbak (ønsker genvalg)
7. Indkomne forslag

Forslag skal være formanden Henrik Skytte, Kælkebakkevej 14, Gjessø i hænde senest d 22. marts.(evt. pr. mail: henrik@thembk.dk)

8. Eventuelt