Sæsonstart 2016/2017

Image

Nu starter den nye sæson snart, så husk at tilmelde jer inden sæsonstart.
Tilmeldingen skal foregå på mail til Jonna

Ungdom:
Aldersgruppen 6 år til og med 18 år i både Them og Gjessø har sæsonstart i uge 36.
Nye børn har mulighed for at deltage i træningen 2-3 gange inden der vil blive sendt en opkrævning pr. mail.

Themhallen:
0. – 2. klasse træner tirsdage fra kl. 15.00 – 16.00
3. – 6. klasse træner tirsdage fra kl. 16.00 – 17.25
7. – 10. klasse træner tirsdage fra kl. 17:25 – 18.50
Gjessøhallen:
1. – 6. klasse træner onsdage fra kl. 17.00 – 18.30
Fra kl. 18.30 – 19.00 er der frit spil med forældre.

Motionister og turneringsspillere:
Motionister og turneringsspillere har sæsonstart i uge 34.

 

Ordinær Generalforsamling i Them Badmintonklub den 31. marts 2016 kl. 19:00 i Them hallerne.  

Image

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning  v/Henrik Skytte
3. Fremlæggelse af regnskab  v/Jonna Jakobsen
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

·         Henrik Skytte

·         Søs Juel Hansen  (ønsker ikke genvalg)

5. Valg af suppleanter:

På valg:

  • Bjarne Jakobsen
6. Valg af revisor

På valg:

  • Mogens Hansen
7. Indkomne forslag

Forslag skal være formanden Henrik Skytte, Kælkebakkevej 14, Gjessø i hænde senest d 24. marts(evt. pr. mail: henrik@thembk.dk)

8. Eventuelt